yingying888888 女士
Lv.1初出茅庐

很懒,什么都没有留下...

发表的文章

65814 积分有什么用
技术  •  yingying888888  •  2008-10-16 19:47
63822 建标时的计量标准名称如何定?
技术  •  yingying888888  •  2008-11-28 18:45
184465 量具上“MC”标志 是什么意思?
技术  •  yingying888888  •  2008-10-10 17:54
71113 “游标卡尺示值误差的测量不确定度”的评定的问题
技术  •  yingying888888  •  2008-11-25 19:59
114376 发满10帖了,为什么金币没领取成
好玩  •  yingying888888  •  2008-11-21 20:07
44343 湿度是否有标准吗?怎么定的?
技术  •  yingying888888  •  2009-01-01 20:30
97745 台秤的允许误差是多少?
技术  •  yingying888888  •  2008-12-26 19:11
88832 硅油和变压器油有何异同?请指教
技术  •  yingying888888  •  2008-10-01 15:11
78816 我想看规程 怎么看
技术  •  yingying888888  •  2008-09-27 23:22
101047 暖瓶里的污垢怎么去除?
技术  •  yingying888888  •  2008-10-28 18:32
56006 请问谁有新天生产的大型工具显微镜的说明书?
技术  •  yingying888888  •  2008-12-25 19:31
83663 分析天平怎么检定?
技术  •  yingying888888  •  2008-12-27 10:34
91218 申请任务后,若没完成怎么办?
技术  •  yingying888888  •  2008-12-17 18:37
79610 这样退出论坛。。。
好玩  •  yingying888888  •  2008-11-21 19:36
58274 建议新年时也能像圣诞时送会员金币!
好玩  •  yingying888888  •  2008-12-29 21:01
95917 为什么自动退出论坛?
技术  •  yingying888888  •  2008-11-21 18:36
56749 在哪可以看到每天发了多少帖
技术  •  yingying888888  •  2008-11-21 20:04
60401 刚刚发完,我又得重进一遍
技术  •  yingying888888  •  2008-11-21 18:40
55423 检(0--10)MPa 1.0级的压力表用何标准器?
技术  •  yingying888888  •  2008-10-19 11:01
65037 检(0--10)MPa 1.0级的压力表用何标准器?
技术  •  yingying888888  •  2008-10-23 18:05
73888 平面度检定中标准光隙的大小和对应的颜色
技术  •  yingying888888  •  2008-10-14 19:53
63407 1.6MPa压力表的分度值?
技术  •  yingying888888  •  2008-10-15 20:00
53213 求助问题后,过后怎样快速找到地方
技术  •  yingying888888  •  2008-10-09 19:36
73901 防震压力表
技术  •  yingying888888  •  2008-09-29 11:47
54837 象牙项链上的污迹如何去除?
技术  •  yingying888888  •  2008-10-07 19:29