yingying888888 女士
Lv.1初出茅庐

很懒,什么都没有留下...

发表的文章

27185 积分有什么用
技术  •  yingying888888  •  2008-10-16 19:47
23208 建标时的计量标准名称如何定?
技术  •  yingying888888  •  2008-11-28 18:45
89298 量具上“MC”标志 是什么意思?
技术  •  yingying888888  •  2008-10-10 17:54
31998 “游标卡尺示值误差的测量不确定度”的评定的问题
技术  •  yingying888888  •  2008-11-25 19:59
44683 发满10帖了,为什么金币没领取成
好玩  •  yingying888888  •  2008-11-21 20:07
21402 湿度是否有标准吗?怎么定的?
技术  •  yingying888888  •  2009-01-01 20:30
40431 台秤的允许误差是多少?
技术  •  yingying888888  •  2008-12-26 19:11
36455 硅油和变压器油有何异同?请指教
技术  •  yingying888888  •  2008-10-01 15:11
25899 我想看规程 怎么看
技术  •  yingying888888  •  2008-09-27 23:22
38312 暖瓶里的污垢怎么去除?
技术  •  yingying888888  •  2008-10-28 18:32
25597 请问谁有新天生产的大型工具显微镜的说明书?
技术  •  yingying888888  •  2008-12-25 19:31
31405 分析天平怎么检定?
技术  •  yingying888888  •  2008-12-27 10:34
31449 申请任务后,若没完成怎么办?
技术  •  yingying888888  •  2008-12-17 18:37
29121 这样退出论坛。。。
好玩  •  yingying888888  •  2008-11-21 19:36
30188 建议新年时也能像圣诞时送会员金币!
好玩  •  yingying888888  •  2008-12-29 21:01
36628 为什么自动退出论坛?
技术  •  yingying888888  •  2008-11-21 18:36
29500 在哪可以看到每天发了多少帖
技术  •  yingying888888  •  2008-11-21 20:04
29659 刚刚发完,我又得重进一遍
技术  •  yingying888888  •  2008-11-21 18:40
28032 检(0--10)MPa 1.0级的压力表用何标准器?
技术  •  yingying888888  •  2008-10-19 11:01
35366 检(0--10)MPa 1.0级的压力表用何标准器?
技术  •  yingying888888  •  2008-10-23 18:05
44344 平面度检定中标准光隙的大小和对应的颜色
技术  •  yingying888888  •  2008-10-14 19:53
33216 1.6MPa压力表的分度值?
技术  •  yingying888888  •  2008-10-15 20:00
28832 求助问题后,过后怎样快速找到地方
技术  •  yingying888888  •  2008-10-09 19:36
24901 防震压力表
技术  •  yingying888888  •  2008-09-29 11:47
28217 象牙项链上的污迹如何去除?
技术  •  yingying888888  •  2008-10-07 19:29