xkzlq 先生
Lv.1初出茅庐

很懒,什么都没有留下...

发表的文章

28865 寻计量管理软件
技术  •  xkzlq  •  2009-04-09 18:16
32151 求:扭力扳手校准规范/检定规程
技术  •  xkzlq  •  2009-10-07 15:00
21708 化学分析允许误差标准
技术  •  xkzlq  •  2010-08-14 11:41
19717 300m材料
技术  •  xkzlq  •  2010-07-22 11:09
31081 闺房笑话(儿童不宜)[文]
好玩  •  xkzlq  •  2008-11-28 16:21
31354 测试你的性能力(女人篇)
好玩  •  xkzlq  •  2008-12-10 21:38
23619 人和人
好玩  •  xkzlq  •  2010-05-05 11:08
24331 为何需要金币?
工作  •  xkzlq  •  2010-03-02 16:04
26383 讨人喜欢的28原则
好玩  •  xkzlq  •  2010-03-02 14:08
22927 28原理
好玩  •  xkzlq  •  2010-03-02 14:04
20972 测量管理体系
技术  •  xkzlq  •  2008-12-28 21:23
20534 角尺硬度
技术  •  xkzlq  •  2009-07-04 14:42
45714 爆笑顺口溜全放送(黑色幽默)18岁以下别进!
好玩  •  xkzlq  •  2008-11-28 16:26
18248 测试你的性能力(男人篇) 答案:
好玩  •  xkzlq  •  2008-12-10 21:50
29457 寻:计量器具管理软件,急!!
工作  •  xkzlq  •  2009-06-19 09:22
26226 测量管理体系认证
技术  •  xkzlq  •  2008-09-28 11:38
25515 人 生 如 鸡
好玩  •  xkzlq  •  2008-09-30 15:23
17563 测试你的性能力(女人篇) 答案:
好玩  •  xkzlq  •  2008-12-10 21:47
16331 测试你的性能力(男人篇)
好玩  •  xkzlq  •  2008-12-10 21:39
15927 测试你的性能力(男热篇)
好玩  •  xkzlq  •  2008-12-10 21:32
30881 计量检定员证书取消?
技术  •  xkzlq  •  2008-09-27 18:11
22051 建筑精英的感受
好玩  •  xkzlq  •  2008-09-30 15:20