qdyg
Lv.1初出茅庐

很懒,什么都没有留下...

发表的文章

270760 少女与小偷(有点感人,带好纸巾进来)
好玩  •  qdyg  •  2007-09-15 17:34
59381 8块5毛钱:一个能震撼你灵魂的街头故事
好玩  •  qdyg  •  2007-10-06 21:04
166081 20款特漂亮的XP桌面VS主题
工作  •  qdyg  •  2007-09-28 20:05
57776 因为爱你,所以选择做一生的朋友
好玩  •  qdyg  •  2007-10-14 12:50
57917 老外与中文
好玩  •  qdyg  •  2007-09-25 21:49
71021 一个平凡老公的经典语句
好玩  •  qdyg  •  2007-10-06 20:54
58659 2007经典100句
好玩  •  qdyg  •  2007-09-25 21:04
52924 女生嫁人准则,很受用的!
好玩  •  qdyg  •  2007-09-25 21:39
59771 值得珍惜的11种男人
好玩  •  qdyg  •  2007-09-25 21:51
54683 公交车上的极品对白
好玩  •  qdyg  •  2007-09-30 18:38
62066 错误短信引发的电话
好玩  •  qdyg  •  2007-09-29 22:39
111316 女朋友升级到妻子时出现的BUG(转载)
好玩  •  qdyg  •  2007-10-06 18:51
157986 火车上的遭遇(暴笑后是泪水!不看后悔!)
好玩  •  qdyg  •  2007-09-30 18:43
105517 [转贴]当我已老(一篇很好的文章)
好玩  •  qdyg  •  2007-10-14 14:16
71166 计量经济学基础(英文版)[原发表zhangjinlu]
考试  •  qdyg  •  2007-09-30 18:07
57963 天底下只有三件事
好玩  •  qdyg  •  2007-10-14 15:03
74400 洗手间笑联
好玩  •  qdyg  •  2007-09-28 22:54
101001 一篇令人潸然泪下的文章
好玩  •  qdyg  •  2007-10-14 08:41
58982 错过一时,错过一生(凄美的故事)
好玩  •  qdyg  •  2007-10-14 14:43
125629 性格决定命运
工作  •  qdyg  •  2008-03-02 20:26
112698 經典的十句大實話!!請記住!!(转)
好玩  •  qdyg  •  2007-10-06 19:03
238506 部分作业指导书(参考)
技术  •  qdyg  •  2007-09-22 17:54
69615 不能拥有 就学会欣赏吧 [转贴精图]
好玩  •  qdyg  •  2007-10-01 11:31
46957 经典短信
好玩  •  qdyg  •  2007-09-25 22:40
50235 这30秒,就是相守一辈子的理由
好玩  •  qdyg  •  2007-09-25 21:18