jiliangke 先生
Lv.1初出茅庐

很懒,什么都没有留下...

发表的文章

301611 我在电影院趁黑摸了一个MM胸部(超级搞笑)
好玩  •  jiliangke  •  2009-10-18 19:56
86722 幽默:男女称呼大全
好玩  •  jiliangke  •  2010-01-21 17:48
45421 20个最色的字
好玩  •  jiliangke  •  2010-06-02 20:22
80612 爆笑的十次偷情
好玩  •  jiliangke  •  2010-01-13 17:50
137823 老板与职工的搞笑对话
好玩  •  jiliangke  •  2010-01-13 17:46
56587 关于我国11号中段反导拦截试验的笑话:奥巴马打电话
好玩  •  jiliangke  •  2010-01-13 17:38
51333 厕所的对联
好玩  •  jiliangke  •  2010-06-02 20:31
50217 男女生理完发的区别
好玩  •  jiliangke  •  2010-01-15 17:23
43781 如何对付那些狗眼看人低的服务员
好玩  •  jiliangke  •  2010-06-02 20:29
36116 梦周公
好玩  •  jiliangke  •  2010-01-21 17:51
49362 女友要求我裸睡的十大劲爆理由
好玩  •  jiliangke  •  2010-06-02 20:28
107282 又出新语录了,笑抽我了!
好玩  •  jiliangke  •  2010-06-02 20:40
47154 一个丰满MM的尴尬
好玩  •  jiliangke  •  2010-01-13 17:49
56724 2009年度9大原创微黄色笑话
好玩  •  jiliangke  •  2010-06-02 20:20
94317 同居男女同一天的不同日记
好玩  •  jiliangke  •  2010-01-14 17:45
44291 笑崩溃!把老师气哭的调皮学生
好玩  •  jiliangke  •  2010-01-14 17:29
46037 女友升级到老婆的过程中发生的bug
好玩  •  jiliangke  •  2010-01-15 17:48
38247 牛与鸡的对话
好玩  •  jiliangke  •  2010-01-21 17:39
57612 本·拉登称:中国是世界上唯一不能惹的国家
好玩  •  jiliangke  •  2010-01-11 20:37
49033 生活励志的30句忠言
好玩  •  jiliangke  •  2010-01-16 21:04
52728 死党有三个候选男友该选哪个?
好玩  •  jiliangke  •  2010-01-14 17:39
51236 2010年中国最假的35句假话
好玩  •  jiliangke  •  2010-06-02 20:23
46743 毛驴为啥鄙视汽车
好玩  •  jiliangke  •  2010-06-02 20:42
54183 怎样让大排不硬? (据说回复率很高)
好玩  •  jiliangke  •  2010-06-02 20:38
49296 2010年最牛最有深度的句子~太河蟹了
好玩  •  jiliangke  •  2010-06-02 20:36