jork 先生
Lv.1初出茅庐

很懒,什么都没有留下...

发表的文章

20573 同轴度检测
技术  •  jork  •  2010-05-02 19:33
32354 求GB230-83洛氏硬度试验法标准
技术  •  jork  •  2010-02-01 15:07
21100 量具仪器
技术  •  jork  •  2010-07-09 16:23
21566 X射线镀层测厚仪
技术  •  jork  •  2010-11-19 09:51
16302 内径量表
技术  •  jork  •  2010-06-03 11:36
24807 扭力扳手
技术  •  jork  •  2010-08-11 11:37
29675 卡尺维修
技术  •  jork  •  2010-06-23 09:22
23715 计量管理系统
工作  •  jork  •  2010-08-04 15:07
22806 电子卡尺
技术  •  jork  •  2010-07-26 13:53
14585 测量技术
工作  •  jork  •  2010-05-13 11:43
22604 检测讨论
技术  •  jork  •  2010-07-09 09:47
17110 三坐标检测
技术  •  jork  •  2010-06-25 10:06
19200 计量器具维修
工作  •  jork  •  2010-06-17 13:41
19419 千分尺维修
技术  •  jork  •  2010-04-29 16:54
14449 计量系统
工作  •  jork  •  2010-05-06 15:37
17619 导电率单位
工作  •  jork  •  2010-04-27 11:29
21813 计量检校
工作  •  jork  •  2010-04-09 14:35
12970 工作交流
工作  •  jork  •  2010-04-09 14:29
16993 求GB231-84 布氏硬度试验法标准
技术  •  jork  •  2010-02-01 15:05
23330 微电脑多功能电解测厚仪
工作  •  jork  •  2009-09-21 11:27