jing520 女士
Lv.1初出茅庐

很懒,什么都没有留下...

发表的文章

19195 关于标准量块
技术  •  jing520  •  2010-02-04 21:06
9751 计量行业
工作  •  jing520  •  2010-02-04 22:42
14314 人才
工作  •  jing520  •  2010-02-04 22:46
14653 周末学习
好玩  •  jing520  •  2010-02-05 23:03
16023 手动式厚度仪检定规程
技术  •  jing520  •  2010-02-04 20:35
10318 计量专业述语理解
技术  •  jing520  •  2010-02-04 21:45
8478 校准方法
好玩  •  jing520  •  2010-01-31 21:49
6835 国标
技术  •  jing520  •  2010-02-04 22:10
13785 心情调节
好玩  •  jing520  •  2010-02-04 22:50
9233 造纸行业
工作  •  jing520  •  2010-02-04 22:44
7146 计量标准件
技术  •  jing520  •  2010-02-04 22:38
14564 纸张拉力测试仪检定规程
技术  •  jing520  •  2010-02-04 21:38
10974 计量职业了解
工作  •  jing520  •  2010-02-04 21:19