mingliang 先生
Lv.1初出茅庐

很懒,什么都没有留下...

发表的文章

21493 求助:GB/T6087-1993或2003
技术  •  mingliang  •  2008-04-09 15:38
15756 JB-T 10242-2001《阴极电泳涂装通用技术规范》
技术  •  mingliang  •  2008-03-07 09:04
18236 GB-T 3880.1-2006 《一般工业用铝及铝合金板、带材——一般要求》
技术  •  mingliang  •  2008-03-01 16:11
19570 YS-T420-2000《铝合金韦氏硬度试验方法》
技术  •  mingliang  •  2008-03-11 13:10
20542 汉字也疯狂---巨搞笑
好玩  •  mingliang  •  2008-03-31 13:17
25795 給丈夫(妻子)的一封信! (搞笑)
好玩  •  mingliang  •  2008-03-01 16:33
15042 GB-T 3672 橡胶制品的公差 第1、2部分
技术  •  mingliang  •  2008-03-22 10:08
14063 [转载]老婆天天这样调戏我!!
好玩  •  mingliang  •  2008-03-21 15:40
12862 JB-T 7531-2005《旋压件设计规范》
技术  •  mingliang  •  2008-03-21 17:30
13764 JB-T 4378.1-1999《金屬冷沖壓件 結構要素》
技术  •  mingliang  •  2008-03-21 17:28
21358 JB-T 5528-2005《压力表刻度及分划》
技术  •  mingliang  •  2008-03-21 17:25
16365 求助:一瓶乙炔装有多少乙炔?
技术  •  mingliang  •  2008-03-14 17:28
21719 YS-T95.2-2001《空调器散热片用铝箔—第2部分:亲水铝箔》
技术  •  mingliang  •  2008-03-17 09:01
18317 YS-T95.1-2001《空调器散热片用铝箔—第1部分:素铝箔》
技术  •  mingliang  •  2008-03-17 09:00
10306 YS-T90-2002《铝及铝合金铸轧带材》
技术  •  mingliang  •  2008-03-17 08:58
13801 YS-T496-2005《钎焊式热交换器用铝合金箔》
技术  •  mingliang  •  2008-03-17 08:57
11107 YS-T490-2005《铝及铝合金压花板、带材》
技术  •  mingliang  •  2008-03-17 08:55
23558 YS-T483-2005《铜及铜合金分析方法—X射线荧光光谱法(波长色散型)》
技术  •  mingliang  •  2008-03-17 08:53
12641 YS-T482-2005《铜及铜合金分析方法—光电发射光谱法》
技术  •  mingliang  •  2008-03-17 08:52
17098 YS-T477-2005《铜及铜合金化学分析方法—硼含量的测定:姜黄素直接光度法》
技术  •  mingliang  •  2008-03-17 08:50
17874 YS-T471-2004《铜及铜合金韦氏硬度试验方法》
技术  •  mingliang  •  2008-03-15 09:03
18481 YS-T466-2003《铜板、带、箔材耐热性能试验方法—硬度法》
技术  •  mingliang  •  2008-03-15 09:02
13490 YS-T465-2003《铜及铜合金铸造产品缺陷》
技术  •  mingliang  •  2008-03-15 09:01
14828 YS-T463-2003《铜及铜合金板、带、箔材材产品缺陷》
技术  •  mingliang  •  2008-03-14 13:30
13000 YS-T462-2003《铜及铜合金管棒型线材产品缺陷》
技术  •  mingliang  •  2008-03-14 13:22