mingliang 先生
Lv.1初出茅庐

很懒,什么都没有留下...

发表的文章

12295 螺杆压缩机—理论、设计及应用
技术  •  mingliang  •  2008-02-25 13:18
13006 GB-T 1527-1997《铜及铜合金拉制管》
技术  •  mingliang  •  2008-03-01 17:24
14252 GB-T 5231-2001 《加工铜及铜合金化学成份和产品形状》
技术  •  mingliang  •  2008-03-01 17:23
12606 GB-T 3670-1995《铜及铜合金焊条》
技术  •  mingliang  •  2008-03-01 17:22
14160 GB-T 19447-2004 《热交换器用铜及铜合金 无缝翅片管》
技术  •  mingliang  •  2008-03-01 17:20
12934 GB-T 17791-1999 《空调与制冷用无缝铜管》
技术  •  mingliang  •  2008-03-01 17:19
14370 GB-T 1531-1994《铜及铜合金毛细管》
技术  •  mingliang  •  2008-03-01 17:18
14147 GB-T 8890-2007《热交换器用铜合金无缝管》
技术  •  mingliang  •  2008-03-01 17:17
12561 GB-T 6893-2000 《铝及铝合金拉(轧)制无缝管》
技术  •  mingliang  •  2008-03-01 16:18
14976 GB-T 4436-1995 《铝及铝合金管材外形尺寸及允许偏差》
技术  •  mingliang  •  2008-03-01 16:17
13776 GB-T 3669-2001《铝及铝合金焊条》
技术  •  mingliang  •  2008-03-01 16:16
14105 GB-T 10858-1989《铝及铝合金焊丝》
技术  •  mingliang  •  2008-03-01 16:15
16123 GB-T 1803-2003《极限配合—尺寸至18mm孔、轴公差带》
技术  •  mingliang  •  2008-02-27 08:34
15560 GB-T 10567.2-1997《铜及铜合金加工材残余应力检验方法——氨熏试验》
技术  •  mingliang  •  2008-02-27 08:32
14348 GB-T1040《 塑料拉伸试验方法》
技术  •  mingliang  •  2008-01-24 13:26
13021 焊接工程手册
技术  •  mingliang  •  2008-02-20 12:59
11124 简明钎焊工手册
技术  •  mingliang  •  2008-02-20 11:29
18473 GB 8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》
技术  •  mingliang  •  2008-02-19 09:04
15212 GB-T 8811-88 《硬质泡沫塑料尺寸稳定性能试验方法》
技术  •  mingliang  •  2008-02-19 09:01
17798 GB-T 6343-1995 《泡沫塑料和橡胶 表观(体积)密度的测定》
技术  •  mingliang  •  2008-02-19 08:59
13784 GB-T 16259-1996 《彩色建筑材料人工气候加速颜色老化试验方法》
技术  •  mingliang  •  2008-02-19 08:56
33180 SN-T 0262-93出口商品运输包装瓦楞纸箱检验规程
技术  •  mingliang  •  2008-01-26 17:30
9759 GB 2651-89《焊接接头拉伸试验方法》
技术  •  mingliang  •  2008-01-24 13:59
13852 GB 2650-89 《焊接接头冲击试验方法》
技术  •  mingliang  •  2008-01-24 13:57
14168 GB 2649-89 《焊接接头机械性能试验取样方法》
技术  •  mingliang  •  2008-01-24 13:54