tszhb 女士
Lv.1初出茅庐

很懒,什么都没有留下...

发表的文章

17800 JJG 970-2002 变压比电桥检定规程
技术  •  tszhb  •  2008-03-05 23:31
14001 gb/t 19022.1-1994
技术  •  tszhb  •  2008-09-27 06:26
22585 JJG 1027-91 测量误差及数据处理
技术  •  tszhb  •  2008-08-01 17:39
19333 GB/T 9001-1988 声频放大器测量方法
技术  •  tszhb  •  2008-07-14 19:52
17653 JB 6081-1992 深度百分表
技术  •  tszhb  •  2008-06-12 22:49
18875 JB 6080-1992 电子数显齿厚卡尺
技术  •  tszhb  •  2008-06-12 22:38
16187 JB 5214-1991 曲轴量表
技术  •  tszhb  •  2008-06-12 22:33
18355 JJG 914-1996 六氟化硫检漏仪
技术  •  tszhb  •  2008-03-05 23:12