wugxz555
Lv.1初出茅庐

很懒,什么都没有留下...

发表的文章

25695 早上洗头发有害
好玩  •  wugxz555  •  2009-05-23 16:07
7877 职员有四种命
好玩  •  wugxz555  •  2009-03-06 11:48
19455 男子抓住小偷后拜师学盗术
好玩  •  wugxz555  •  2009-02-20 00:53
17397 老师对上课迟到的惩罚大典
好玩  •  wugxz555  •  2009-02-21 09:30
6816 30声幽默叹息!
好玩  •  wugxz555  •  2009-02-20 00:58
16971 银行借厕遭拒 一女子当众失禁
好玩  •  wugxz555  •  2009-05-06 17:48
11850 人佛对话
好玩  •  wugxz555  •  2009-02-03 18:34
22280 农村的父亲对儿子说!
好玩  •  wugxz555  •  2009-03-06 11:54
20084 哥,我算不算美女?(经典问答)
好玩  •  wugxz555  •  2009-02-01 10:17
19982 女子的十种美丽行动
好玩  •  wugxz555  •  2009-02-24 16:25
17023 父与女的对话(爆笑)
好玩  •  wugxz555  •  2009-03-06 11:51
9577 女孩爱男孩的7种方式
好玩  •  wugxz555  •  2009-02-04 08:29
19456 追求不同女孩的成本核算
好玩  •  wugxz555  •  2009-05-23 16:04
17101 父亲在艳舞厅遇见15岁儿子后报警
好玩  •  wugxz555  •  2009-05-23 16:01
18240 男人穿衣细节知多少?
好玩  •  wugxz555  •  2009-02-05 07:48
13384 80后夫妻生活趣事
好玩  •  wugxz555  •  2009-02-07 10:00
15302 情人节手机短信:搞笑版
好玩  •  wugxz555  •  2009-02-14 12:53
17033 为什么人习惯在桌面不停点刷新?
好玩  •  wugxz555  •  2009-05-13 17:40
26496 10个巨强笑话(笑抽了别找我)
好玩  •  wugxz555  •  2009-05-23 16:00
12993 经典夫妻“打情骂俏”语录
好玩  •  wugxz555  •  2009-02-04 07:59
16460 超搞笑的家庭难题
好玩  •  wugxz555  •  2009-02-21 09:15
17298 公交车上爆笑见闻
好玩  •  wugxz555  •  2009-02-01 10:09
14236 2009年最新“有才的”老板语录
好玩  •  wugxz555  •  2009-02-21 09:10
23232 男女朋友的最新称呼
好玩  •  wugxz555  •  2009-02-20 00:55
15706 深度剖析女色狼(遇见)
好玩  •  wugxz555  •  2009-02-01 10:49