zhoucljob 先生
Lv.1初出茅庐

很懒,什么都没有留下...

发表的文章

40403 普通压力表内校指导书
技术  •  zhoucljob  •  2010-05-21 14:47
66176 不确定度的计算公式 excel 表的
技术  •  zhoucljob  •  2010-05-27 16:43
36925 卡尺内校指导书
技术  •  zhoucljob  •  2010-05-21 13:00
33605 有没有免费的各种计量内校规程啊
技术  •  zhoucljob  •  2010-05-12 14:43
30502 打滑
技术  •  zhoucljob  •  2010-05-22 09:19
29098 打捆机
技术  •  zhoucljob  •  2010-05-22 09:18
29760 按钮式控制站
技术  •  zhoucljob  •  2010-05-22 09:18
32410 拼接
技术  •  zhoucljob  •  2010-05-22 09:17
31191 拔模
技术  •  zhoucljob  •  2010-05-22 09:17
30389 拐点
技术  •  zhoucljob  •  2010-05-22 09:17
30213 拉伸矫直机
技术  •  zhoucljob  •  2010-05-22 09:16
34136 拉丝机
技术  •  zhoucljob  •  2010-05-22 09:15
23474 抗压强度
技术  •  zhoucljob  •  2010-05-22 09:15
24313 投影
技术  •  zhoucljob  •  2010-05-22 09:14
27440 把手
技术  •  zhoucljob  •  2010-05-22 09:14
24130 技术经济评价
技术  •  zhoucljob  •  2010-05-22 09:13
27241 公差与配合
技术  •  zhoucljob  •  2010-05-22 09:13
38063 数控铣床
技术  •  zhoucljob  •  2010-05-22 09:12
24196 掣子
技术  •  zhoucljob  •  2010-05-22 09:12
33465 排水管
技术  •  zhoucljob  •  2010-05-22 09:11
25359 捻股机
技术  •  zhoucljob  •  2010-05-22 09:11
28190 换热式均热炉
技术  •  zhoucljob  •  2010-05-22 09:10
26268 换向阀
技术  •  zhoucljob  •  2010-05-22 09:08
31852 捆绑槽
技术  •  zhoucljob  •  2010-05-22 09:07
26436 振荡
技术  •  zhoucljob  •  2010-05-22 09:06