yafeifei 女士
Lv.1初出茅庐

很懒,什么都没有留下...

发表的文章

39866 HIoKI 3541允收标准
技术  •  yafeifei  •  2011-03-31 15:50
42779 电阻仪校零
技术  •  yafeifei  •  2011-01-25 17:01
100232 计量标签的使用
技术  •  yafeifei  •  2008-02-15 15:52
55813 自校的资质
技术  •  yafeifei  •  2008-03-27 16:34
47517 自己校准卡规需测量几次?
技术  •  yafeifei  •  2009-09-16 15:42
83478 强检设备的检定
技术  •  yafeifei  •  2008-02-14 15:19
41186 如何定设备的允收标准
技术  •  yafeifei  •  2009-07-27 10:00
41254 测量差异
技术  •  yafeifei  •  2009-07-27 09:45
32534 温湿度校准
技术  •  yafeifei  •  2009-07-20 12:41
32958 电阻仪自校的时候,夹具要校准吗?如果要的话,怎么校?
技术  •  yafeifei  •  2009-06-30 09:11
33985 测试差异
技术  •  yafeifei  •  2009-02-24 16:20
81233 设备的校准周期如何定
工作  •  yafeifei  •  2008-04-18 09:51
46986 发现一个好地方,幼儿园小学中学的课件教案试卷应有尽有
好玩  •  yafeifei  •  2008-09-16 13:04
33160 自制标准片.
技术  •  yafeifei  •  2008-09-09 15:28
63431 校准溯源
工作  •  yafeifei  •  2008-04-28 14:04
45153 电源和电子负载组建电流测试电路
技术  •  yafeifei  •  2008-03-28 14:57
46195 生产设备也要校准吗?
技术  •  yafeifei  •  2008-04-14 15:22
39983 电流测量的问题
技术  •  yafeifei  •  2008-03-07 09:11
27276 大功率测试
技术  •  yafeifei  •  2008-02-27 09:04
37221 高水平的情书
好玩  •  yafeifei  •  2008-02-21 08:38
32119 有意思的东东
好玩  •  yafeifei  •  2008-02-21 09:28
37084 英语学习
考试  •  yafeifei  •  2008-02-18 15:32
32100 感人的10个经典教育故事
好玩  •  yafeifei  •  2008-02-13 12:27
86274 英文学习网站
考试  •  yafeifei  •  2008-02-14 16:49
38872 全免费的英文网站
考试  •  yafeifei  •  2008-02-03 15:33