yafeifei 女士
Lv.1初出茅庐

很懒,什么都没有留下...

发表的文章

52161 HIoKI 3541允收标准
技术  •  yafeifei  •  2011-03-31 15:50
56489 电阻仪校零
技术  •  yafeifei  •  2011-01-25 17:01
139080 计量标签的使用
技术  •  yafeifei  •  2008-02-15 15:52
83605 自校的资质
技术  •  yafeifei  •  2008-03-27 16:34
60078 自己校准卡规需测量几次?
技术  •  yafeifei  •  2009-09-16 15:42
115170 强检设备的检定
技术  •  yafeifei  •  2008-02-14 15:19
53533 如何定设备的允收标准
技术  •  yafeifei  •  2009-07-27 10:00
54189 测量差异
技术  •  yafeifei  •  2009-07-27 09:45
45237 温湿度校准
技术  •  yafeifei  •  2009-07-20 12:41
46711 电阻仪自校的时候,夹具要校准吗?如果要的话,怎么校?
技术  •  yafeifei  •  2009-06-30 09:11
45168 测试差异
技术  •  yafeifei  •  2009-02-24 16:20
117357 设备的校准周期如何定
工作  •  yafeifei  •  2008-04-18 09:51
61829 发现一个好地方,幼儿园小学中学的课件教案试卷应有尽有
好玩  •  yafeifei  •  2008-09-16 13:04
42247 自制标准片.
技术  •  yafeifei  •  2008-09-09 15:28
92147 校准溯源
工作  •  yafeifei  •  2008-04-28 14:04
56926 电源和电子负载组建电流测试电路
技术  •  yafeifei  •  2008-03-28 14:57
61404 生产设备也要校准吗?
技术  •  yafeifei  •  2008-04-14 15:22
50387 电流测量的问题
技术  •  yafeifei  •  2008-03-07 09:11
40132 大功率测试
技术  •  yafeifei  •  2008-02-27 09:04
46099 高水平的情书
好玩  •  yafeifei  •  2008-02-21 08:38
43953 有意思的东东
好玩  •  yafeifei  •  2008-02-21 09:28
49029 英语学习
考试  •  yafeifei  •  2008-02-18 15:32
42604 感人的10个经典教育故事
好玩  •  yafeifei  •  2008-02-13 12:27
100756 英文学习网站
考试  •  yafeifei  •  2008-02-14 16:49
47893 全免费的英文网站
考试  •  yafeifei  •  2008-02-03 15:33