Baike 先生
Lv.20管理员

很懒,什么都没有留下...

发表的文章

16045 卡尔曼滤波
技术  •  Baike  •  2010-02-26 09:16
16320 简单平均法
技术  •  Baike  •  2010-02-26 09:14
16466 简易平均法
技术  •  Baike  •  2010-02-26 09:12
10015 聚焦预测
技术  •  Baike  •  2010-02-26 09:11
18803 经营管理决策
技术  •  Baike  •  2010-02-26 09:09
20767 简单时间序列平滑法
技术  •  Baike  •  2010-02-26 09:07
19747 季节指数调整法
技术  •  Baike  •  2010-02-26 09:03
17224 脚本法
技术  •  Baike  •  2010-02-26 09:01
20769 近期销售预测法
技术  •  Baike  •  2010-02-26 08:57
19883 统计分析法
技术  •  Baike  •  2010-02-26 08:56
10020 图形预测法
技术  •  Baike  •  2010-02-26 08:55
15734 弹性系数法
技术  •  Baike  •  2010-02-25 22:43
18879 时间序列预测法
技术  •  Baike  •  2010-02-25 22:40
10860 趋势预测法
技术  •  Baike  •  2010-02-25 22:37
9077 判断分析法
技术  •  Baike  •  2010-02-25 22:35
11176 朴素法
技术  •  Baike  •  2010-02-25 22:32
19334 普遍可预测论
技术  •  Baike  •  2010-02-25 22:31
19207 马尔可夫时序预测法
技术  •  Baike  •  2010-02-25 22:29
16637 贝叶斯概率
技术  •  Baike  •  2010-02-25 22:27
17019 一次指数平滑法
技术  •  Baike  •  2010-02-25 22:24
17909 一次移动平均法
技术  •  Baike  •  2010-02-25 22:20
19655 一元线性回归预测法
技术  •  Baike  •  2010-02-25 22:18
17913 移动平均法
技术  •  Baike  •  2010-02-25 22:17
18507 相关推断法
技术  •  Baike  •  2010-02-25 22:14
 • <<
 • <
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205
 • 206
 • 207
 • >
 • >>
 • 207 / 25