Baike 先生
Lv.20管理员

很懒,什么都没有留下...

发表的文章

13492 卡尔曼滤波
技术  •  Baike  •  2010-02-26 09:16
13625 简单平均法
技术  •  Baike  •  2010-02-26 09:14
13980 简易平均法
技术  •  Baike  •  2010-02-26 09:12
8506 聚焦预测
技术  •  Baike  •  2010-02-26 09:11
15187 经营管理决策
技术  •  Baike  •  2010-02-26 09:09
17282 简单时间序列平滑法
技术  •  Baike  •  2010-02-26 09:07
15590 季节指数调整法
技术  •  Baike  •  2010-02-26 09:03
13913 脚本法
技术  •  Baike  •  2010-02-26 09:01
17401 近期销售预测法
技术  •  Baike  •  2010-02-26 08:57
16769 统计分析法
技术  •  Baike  •  2010-02-26 08:56
8961 图形预测法
技术  •  Baike  •  2010-02-26 08:55
13147 弹性系数法
技术  •  Baike  •  2010-02-25 22:43
15365 时间序列预测法
技术  •  Baike  •  2010-02-25 22:40
9133 趋势预测法
技术  •  Baike  •  2010-02-25 22:37
7613 判断分析法
技术  •  Baike  •  2010-02-25 22:35
9237 朴素法
技术  •  Baike  •  2010-02-25 22:32
16025 普遍可预测论
技术  •  Baike  •  2010-02-25 22:31
16173 马尔可夫时序预测法
技术  •  Baike  •  2010-02-25 22:29
13679 贝叶斯概率
技术  •  Baike  •  2010-02-25 22:27
13925 一次指数平滑法
技术  •  Baike  •  2010-02-25 22:24
15138 一次移动平均法
技术  •  Baike  •  2010-02-25 22:20
16877 一元线性回归预测法
技术  •  Baike  •  2010-02-25 22:18
15157 移动平均法
技术  •  Baike  •  2010-02-25 22:17
14485 相关推断法
技术  •  Baike  •  2010-02-25 22:14
 • <<
 • <
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205
 • 206
 • 207
 • >
 • >>
 • 207 / 25