shentaifei 先生
Lv.1初出茅庐

很懒,什么都没有留下...

发表的文章

34899 IEC_60068-2-75-1997
技术  •  shentaifei  •  2008-05-10 19:35
39012 ANSI 美国国家标准目录
技术  •  shentaifei  •  2008-05-10 20:05
14081 UL248-3
技术  •  shentaifei  •  2008-05-10 19:55
41231 日本螺紋標準JIS B 0262 /JIS B 0261
技术  •  shentaifei  •  2008-04-06 01:59
19197 明察秋毫—现代查帐手册
工作  •  shentaifei  •  2008-03-30 04:30
14855 早点休息咯!
好玩  •  shentaifei  •  2008-04-06 21:05
30423 《脑筋急转弯》,有兴趣的朋友请进来转转2
好玩  •  shentaifei  •  2008-04-12 14:43
31262 《脑筋急转弯》,有兴趣的朋友请进来转转3
好玩  •  shentaifei  •  2008-04-12 14:44
32022 《脑筋急转弯》,有兴趣的朋友请进来转转1
好玩  •  shentaifei  •  2008-04-12 14:42
46860 量具报废的真因分析
工作  •  shentaifei  •  2008-03-21 22:58
20393 点燃心火—员工激励手册
工作  •  shentaifei  •  2008-03-30 03:25
26501 经理人笔记本
工作  •  shentaifei  •  2008-03-30 03:52
24793 M的奇迹——麦当劳商法
工作  •  shentaifei  •  2008-03-30 03:06
25305 中国有3800万光棍?关于清除光棍,于朝鲜进口姑娘的可行性报告 (2232字)
好玩  •  shentaifei  •  2008-04-06 19:57
23588 FMEA+教育訓練(PPT)
技术  •  shentaifei  •  2008-04-12 11:52
21066 PDCA管理循環
技术  •  shentaifei  •  2008-03-07 21:03
25518 精英风采——管理者形象设计手册
工作  •  shentaifei  •  2008-03-30 04:05
40474 如何降低量具报废率
工作  •  shentaifei  •  2009-01-07 22:37
43792 全国各地最新找鸡指南,献给经常出差的朋友!
好玩  •  shentaifei  •  2008-04-30 20:40
33606 量测平面度?
技术  •  shentaifei  •  2008-03-12 19:30
25904 MITUTOYO的回答
技术  •  shentaifei  •  2008-03-06 23:19
33025 看了不后悔!
好玩  •  shentaifei  •  2008-03-30 02:03
24020 实用五金工具手册(EXCEL)版本
技术  •  shentaifei  •  2008-04-06 01:11
21142 GB-T 13319-2003产品几何量技术规范( GPS )几何公差 位置度公差注法
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 05:43
21560 谁有JIS(日本工业标准)的中文版?
技术  •  shentaifei  •  2008-03-08 17:46