shentaifei 先生
Lv.1初出茅庐

很懒,什么都没有留下...

发表的文章

27369 IEC_60068-2-75-1997
技术  •  shentaifei  •  2008-05-10 19:35
32411 ANSI 美国国家标准目录
技术  •  shentaifei  •  2008-05-10 20:05
8051 UL248-3
技术  •  shentaifei  •  2008-05-10 19:55
33756 日本螺紋標準JIS B 0262 /JIS B 0261
技术  •  shentaifei  •  2008-04-06 01:59
12355 明察秋毫—现代查帐手册
工作  •  shentaifei  •  2008-03-30 04:30
8147 早点休息咯!
好玩  •  shentaifei  •  2008-04-06 21:05
23609 《脑筋急转弯》,有兴趣的朋友请进来转转2
好玩  •  shentaifei  •  2008-04-12 14:43
22659 《脑筋急转弯》,有兴趣的朋友请进来转转3
好玩  •  shentaifei  •  2008-04-12 14:44
22725 《脑筋急转弯》,有兴趣的朋友请进来转转1
好玩  •  shentaifei  •  2008-04-12 14:42
29488 量具报废的真因分析
工作  •  shentaifei  •  2008-03-21 22:58
13189 点燃心火—员工激励手册
工作  •  shentaifei  •  2008-03-30 03:25
19268 经理人笔记本
工作  •  shentaifei  •  2008-03-30 03:52
17908 M的奇迹——麦当劳商法
工作  •  shentaifei  •  2008-03-30 03:06
17355 中国有3800万光棍?关于清除光棍,于朝鲜进口姑娘的可行性报告 (2232字)
好玩  •  shentaifei  •  2008-04-06 19:57
17106 FMEA+教育訓練(PPT)
技术  •  shentaifei  •  2008-04-12 11:52
14601 PDCA管理循環
技术  •  shentaifei  •  2008-03-07 21:03
19223 精英风采——管理者形象设计手册
工作  •  shentaifei  •  2008-03-30 04:05
28590 如何降低量具报废率
工作  •  shentaifei  •  2009-01-07 22:37
30057 全国各地最新找鸡指南,献给经常出差的朋友!
好玩  •  shentaifei  •  2008-04-30 20:40
27715 量测平面度?
技术  •  shentaifei  •  2008-03-12 19:30
17885 MITUTOYO的回答
技术  •  shentaifei  •  2008-03-06 23:19
21875 看了不后悔!
好玩  •  shentaifei  •  2008-03-30 02:03
17838 实用五金工具手册(EXCEL)版本
技术  •  shentaifei  •  2008-04-06 01:11
15066 GB-T 13319-2003产品几何量技术规范( GPS )几何公差 位置度公差注法
技术  •  shentaifei  •  2008-05-11 05:43
15340 谁有JIS(日本工业标准)的中文版?
技术  •  shentaifei  •  2008-03-08 17:46